τα έργα και οι ημέρες του "λεκορμπυζιέ" προστατεύονται από το φάντασμα του τρισμέγιστου και από την Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.